Privacy

Privacybeleid van RMV Tactiles

Versie 1.1 – deze pagina is voor het laatst aangepast op 26 september 2018 vanaf de opening van deze website

RMV Tactiles (inclusief de webadressen www.rmvtactiles.nl en www.rmvtactiles.com) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.

Over ons privacybeleid

Omdat RMV Tacitles jouw privacy belangrijk vindt, verwerken wij uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Ook leggen wij aan je uit op welke manier wij jouw gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met Renate Schiphorst via privacy@rmvtactiles.nl.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Gebruik van onze diensten

Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van RMV Tactiles of die van een derde partij.

Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is door onszelf ontwikkeld op basis van WordPress. De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van RMV Tactiles worden op de servers van Antagonist opgeslagen.

Communicatie

De e-mail van RMV Tactiles wordt gehost bij Antagonist en Gmail. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van RMV Tactiles of die van een derde partij.

Mailinglijst

Op dit moment versturen wij nog geen nieuwsbrieven. Zodra we dat gaan doen, zal er een update van dit privacybeleid komen.

Ideal via Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en jouw betaalgegevens zoals jouw bankrekening. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

MyParcel/PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om jouw pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Myparcel en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel en PostNL delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Het bijhouden van onze administratie en boekhouding wordt op dit moment door onszelf gedaan. Jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot jouw bestelling worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Wij zijn wettelijk verplicht de facturen 7 jaar te bewaren, daarna worden ze vernietigd.

Algemeen doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om de pakketten te kunnen versturen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan RMV Tactiles op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je langer dan 1 jaar geen bestelling meer hebt geplaatst. Wil je eerder uit ons systeem verwijderd worden dan kun je daartoe een verzoek sturen naar privacy@rmvtactiles.nl.

Wettelijk gezien dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens 7 jaren te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Bestellingen die in behandeling zijn, mislukt zijn of geannuleerd bewaren wij 30 dagen, zodat je daarop nog kunt reageren via je account.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt, behalve papieren facturen wegens wettelijke noodzaak. Je gegevens worden verder alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van RMV Tactiles privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel loopt de communicatie tussen jou en ons  enkel via het bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen dit in je account aan te passen.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Renate Schiphorst via privacy@rmvtactiles.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan Renate Schiphorst via privacy@rmvtactiles.nl. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Cookies

Wij gebruiken op onze site cookies om gemaakte keuzes vast te leggen en te zorgen dat je ingelogd blijft.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij al eerder verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij jou daarvan per e-mail op de hoogte.  

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

Contactgegevens

RMV Tactiles

tav Renate Schiphorst

Parklaan 47

2642 JL  Pijnacker

Nederland

06-55704085

privacy@rmvtactiles.nl

Je kunt dit document hier downloaden